Prevence rizikového chování

15. 08. 2018

Kdo je školní metodik prevence?

2018-08-15T04:38:31+01:00

Školní metodička prevence Mgr. Silvie Zsigrai e-mail: zsigrai@www.szas-ostrava.cz Žáci si mohou kdykoli po domluvě popovídat o svých problémech se školní

Kdo je školní metodik prevence?2018-08-15T04:38:31+01:00
Přejít nahoru