Prevence rizikového chování2018-08-16T17:29:25+01:00
15.08. 2018

Kdo je školní metodik prevence?

Školní metodička prevence Mgr. Silvie Zsigrai e-mail: zsigrai@szas-ostrava.cz Žáci si mohou kdykoli po domluvě popovídat o svých problémech se školní

14.08. 2018

Školní metodik prevence – legislativa

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách