Minimální preventivní program je součást školního vzdělávacího programu a vychází ze školní strategie prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klima ve škole. Níže naleznete dokument popisující minimální preventivní program pro školní rok 2018/2019.

Přílohy