Školní metodik prevence – legislativa

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

2018-09-13T10:01:22+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím