Přehled důležitých termínů školního roku 2019

Prázdniny:

Podzimní: 29. – 30.10. 2019
Vánoční: 23.12. 2019 – 3.1. 2020
Pololetní: 31.1. 2020
Jarní: 10. – 16. 2. 2020
Velikonoční: 9. – 10. 4. 2020

Třídní schůzky:

Podzimní: 13. 11. 2019
Jarní: 15. 4. 2020

Dny otevřených dveří na škole:

20.11. 2019 –  14 – 17 hodin
9. 12. 2019 – 9 – 17 hodin
13. 1 2020 – 14 – 17 hodin
18. 1. 2020 – 9 – 13 hodin

Významné akce školy:

Den otevřených dveří na Školním zahradnictví: 4. – 5. 10. 2019
Vánoční inspirace: 6. – 7. 12. 2019
Festival květin a bylinek: 5. – 6. 6. 2020

Ředitelské testy:

8. – 10. 1. 2020 – učební obory mající v tomto týdnu teoretickou výuku
13. – 15. 1 2020 – studijní obory a učební obory mající v tomto týdnu teoretickou výuku
5. – 7. 6. 2020 – studijní obory a učební obory mající v tomto týdnu teoretickou výuku
12. – 14. 6. 2020 – učební obory mající v tomto týdnu teoretickou výuku

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky:

8. 4. a 30. 4. 2020 a od 4. do 6. 5. 2020 ( přesný rozpis bude určen do 15. 1. 2020)

Profilové maturitní zkoušky:

18. – 22. 5. 2020 – praktické maturitní zkoušky 4. A
25. – 28. 5. 2020 – ústní maturitní zkoušky 4.A
29.5. – 2. 6. 2020 – ústní maturitní zkoušky 4.C