Motto školy

„Non schoale sed vitae discimus“ 

Neučíme se pro školu, ale pro život“

(Seneca Lucius Annaeus)

„Pověz mi a zapomenu;

ukaž mi a já si vzpomenu;

ale nech mne se zúčastnit a já pochopím“

(Konficius)

Proč si vybrat právě naší školu?

 • výuka probíhá v nadstandardně vybavených učebnách za použití moderních technologií v každé učebně máme připojení k internetu, PC a dataprojektor
 • všichni žáci u nás studují dva cizí jazyky
 • pro žáky oboru Zahradnictví řidičské oprávnění skupiny B zdarma
 • žáci mají volný celodenní přístup do studovny vybavené PC s přístupem k internetu
 • stoletá tradice ve vzdělávání
 • pro žáky zajišťujeme zahraniční stáže
 • žáky i jejich rodiče informujeme prostřednictvím www stránek školy o prospěchu a chování
 • žáci školy mají možnost nákupů v našem Školním zahradnictví za velkoobchodní ceny
 • stravování ve vlastní školní jídelně
 • vlastní domov mládeže pro mimoostravské žáky 

Našim žákům chceme:

 1. Poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání
 2. Vytvářet klima podporující rozvoj kompetencí
 3. Rozvíjet osobnost každého žáka
 4. Posílit komunikativní kompetence
 5. Připravit žáka pro další studium
 6. Připravit žáka pro život

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace je školou se stoletou tradicí, která jako jediná v Moravskoslezském kraji připravuje žáky ve studijním oboru 41-44-M/01 Zahradnictví. Dalším studijním oborem je obor 78-41-M/05 Přírodovědné lyceum, obor zaměřený na biologii, botaniku a ochranu a tvorbu životního prostředí. Mimo tyto studijní obory jsou na škole vyučovány také tříleté moderní obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou a to obor Zahradník a Prodavač květin-florista.

Teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných prostorách v budově školy na ul. Žákovské v Ostravě-Hulvákách.

Škola má 13 kmenových učeben, osm odborných učeben – biologickou laboratoř, chemickou laboratoř, dvě učebny cizích jazyků, 4 učebny výpočetní techniky, učebnu floristiky, multimediální učebnu, učebnu dendrologie a ovocnictví.
V budově školy je rovněž sbírkový skleník a meteorologická stanice.

Fotogalerie školy a učeben

 

Praktická výuka probíhá na školním zahradnictví, U Hrůbků 115, Ostrava-Nová Ves.

Součástí školy je rovněž školní zahradnictví, kde jsou moderní učebny pro praktickou výuku, skleníky, dendrologická sbírka, sbírky trvalek a letniček, ovocný sad, pracovny, dílny a park zahrad.

 

Forogalerie Parku zahrad a zahradnictví

 

 

Mezi další součástí školy patří domov mládeže a školní jídelna, které mají sídlo na ul. Dolní 78 v Ostravě – Zábřehu. Domov mládeže má kapacitu 70 lůžek, které jdou v průběhu roku naplňovány žáky školy a žáky dalších středních škol Moravskoslezského kraje.

Školní jídelna připravuje stravu pro celodenně ubytované žáky domova mládeže, pro žáky a pracovníky školy, kterým jsou obědy podávány ve výdejně přímo v budově školy.