Tento obor je vhodný pro žáky se zájmem o Zahradnictví (například floristiku, projektování zahrad, návrhy interiérů, zahradnické služby ), přírodní vědy a informatiku

Zahradnictví (41-44-M/01)
Školní vzdělávací program je zaměřen na exteriéry, interiéry a desing

Studijní obor 41-44-M/001 Zahradnictví připravuje žáky pro činnost technicko-hospodářských pracovníků v oblasti přípravy a řízení zahradnické výroby, na náročné pracovní činnosti, které zvyšují nároky na odborné vědomosti a intelektuální schopnosti, pro podnikatelskou sféru, pro výkon prací v ochraně a tvorbě životního prostředí. Žáci jsou připravování i ke studiu na vysokých školách, zejména zahradnických, zemědělských, ekonomických, na přírodovědných fakultách apod. a pro práci v zahradnických firmách

Od 1.9.2006 je vzdělávání počínaje prvním ročníkem realizováno podle školního vzdělávacího programu, který škola vytvořila v rámci projektu Pilot S ve spolupráci s NÚOV, ESF a MŠMT. Mezi odborné předměty patří základy zahradnictví, dendrologie, květinářství, projektování na počítači, floristika, rostlinolékařství,ovocnictví, zelinářství, školkařství, ekonomika a podnikání, sadovnické projektování, projektování zahrad na počítači. Součástí učebního plánu je rovněž předmět Řízení motorových vozidel, v rámci kterého žáci získavají řidičské oprávnění na osobní automobil zdarma.

Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní:

  • při výkonu povolání zejména jako technik v zahradnických firmách, ale i v příbuzném zemědělském oboru
  • může vykonávat odborné funkce v tvorbě, správě a ochraně zeleně, ve státní správě
  • v obchodních společnostech, službách a v projekčních firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností.
  • absolvent disponuje kompetencemi pro vedení živnosti a podnikatelskou činnost.
  • spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi ( včetně cizojazyčných ) mu umožní uplatnění i v rámci mezinárodních odborných činností

Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem pro další studium na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření