Volby do školské rady

V řádném termínu se jako kandidát do doplňujících voleb do Školské rady Střední zahradnické školy Ostrava přihlásila

Kulifayová Andrea – zákonný zástupce žáka

Volby proběhnou v úterý 12. listopadu 2019 od 8 00 do 1700 v prostorách školy.

Právo hlasovat mají zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Mgr. Pavel Víšek – předseda volební komise

2019-10-24T17:34:43+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím