V příloze naleznete vnitřní řád školní jídelny, směrnice školní jídelny a směrnice školní výdejny.