V příloze naleznete společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní
zkoušky.