V období od 1.9. do 31.12.2015 se naše škola zapojila na základě výzvy č.57 z OP VK, která je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V rámci tohoto projektu s názvem Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na SZaŠ se 40 žáků školy zapojilo do výuky anglického jazyka formou blended learningu. Realizace aktivity spočívala v tom, že škola zavedla do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického  jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu. Obsahem aktivity bylo využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností 2 skupin po 20-ti žácích v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu.

Kombinovaná forma výuky musí byla začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka. Po dobu využívání blended learningu  učitelé poskytovali žákům podporu.

Součástí výukového systému bylo poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným kurzům, včetně zaškolení učitele anglického  jazyka v práci se systémem.