Projekt Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje (Partnerství) je tvořen těmito aktivitami:

  • zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech
  • příprava materiálů pro výuku s využitím ICT
  • zlepšování podmínek pro výuku
  • rozvoj partnerství mezi středními školami a síťování

Do projektu je zapojeno 14 škol Moravskoslezského kraje.

Ukončení projektu: 31.10.2011