Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

Přílohy