Atraktivnější výuka zahradnických oborů

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/29.01745

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání v zahradnických oborech.

Výstupy projektu

Cílem projektu byla výstavba tzv. parku zahrad a modernizace biologické laboratoře Střední zahradnické školy v Ostravě. Díky výstavbě parku zahrad mají žáci možnost seznámit se s moderní zahradnickou tvorbou vycházející z historických parků, ukázkami zahradních stylů dle nejnovějších zahradnických trendů,mají možnost absolvovat výuku přímo v přírodním prostředí, podílet se na ošetřování vzniklých sbírek rostlin, na navrhování i realizaci výsadeb. Seznámí se na reálných výsadbách s využitím dřevin, trvalek a bylin, dále s možností využití různých kultivarů alejových stromů do městských stromořadí, ukázkami zakládání a údržby živých plotů, včetně jejich nároků na prostor a zahradními stavbami. Byl tak vytvořen vzdělávací prostor s odpočinkovými a relaxačními místy, který přispěje ke zvýšení atraktivity zahradnického a přírodovědného vzdělávání. V biologické laboratoři probíhá praktická cvičení a badatelská výuka za použití moderních učebních pomůcek (zejm. mikroskopů).

Výsledky projektu

 • park zahrad bylo vytvořeno 7 zahradami:
  1. pravidelný parter,
  2. secesní zahrada,
  3. středověká zahrada,
  4. renesanční zahrada,
  5. barokní zahrada,
  6. francouzská zahrada,
  7. moderní zahrada.
 • biologická laboratoř byla vybavena novým nábytkem (laboratorní stoly, nerezové dřezy, skříně na pomůcky, učitelské demonstrační pracoviště) a mikroskopy (sada 16 trinokulárních mikroskopů pro žáky a 1 digitální mikroskop pro učitele).

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu            8 778 250
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU            8 772 200
Podíl Moravskoslezského kraje                  6 050

Doba realizace projektu

Březen – prosinec 2015

Manažer projektu

Ing. Renáta Müller
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 901
e-mail: renata.muller@msk.cz