V přiloženém souboru máte postup, jak si přeobjednat nebo odhlásit stravu v naší školní jídelně.

Připomínáme, že podle provozního řádu je žákům, kteří uhradí stravu do 25. dne předcházejícího měsíce automaticky nastavena strava od prvního dne v následujícím měsíci do výše finančního konta. Žák, jenž uhradí stravu později si musí sám stravu objednat na www.strava.cz