1. a 2. června 2018 proběhla akce s názvem Festival květin a bylinek 2018

Na této vydařené akci si mohli žáci škol a ostatní účastníci navštívit různé workshopy a přednášky, nakoupit balkónové květiny, letničky, sazenice bylinek a léčivek. Dále si mohli prohlédnout ukázky přípravy bylinných produktů a výrobků.

Pestrý doprovodný program pro děti a dospělé jako například stavba hmyzích hotelů a domečků, květinové dílny, ukázky různorodých vazeb květin i osazování balkonových a terasových květinových truhlíků.

Na akci, která se konala v areálu školního zahradnictví probíhala také komentovaná prohlídka PARKU ZAHRAD

Fotogalerie z akce