Projekt – Cesta ke kvalitě vzájemnou spoluprací a vzděláváním

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006601 Projekt Cesta ke kvalitě vzájemnou spoluprácí a vzděláváním

Cílem tohoto projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce

2018-09-25T09:53:29+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím