Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

dovolujeme si Vás informovat, že v termínu od 4. 9. – 6. 9. 2018se žáci 1. ročníků zúčastní Adaptačního (seznamovacího) kurzu. Tento kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Noví spolužáci se vzájemně poznají mezi sebou, se svými novými učiteli a získají tím lepší přehled o fungování třídy.

Cílem Adaptačního kurzu je dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině, dosáhnout rychlejšího odhalení schopností a dovedností jednotlivců i skupiny, možnost jednodušeji nalézt své místo ve skupině, dosáhnout vzájemné spolupráce mezi učitelem a žáky a v neposlední řadě podpora předcházení sociálně patologickým jevům.

Program adaptačního kurzu:

Úterý 4. 9. 2018 Seznámení se školou

Sraz:8:00 hod. ve škole (kmenová třída)

Program:Seznamovací aktivity mezi žáky a třídním učitelem, organizace a chod školy, celého školního roku

Ukončení:11:35 hodin

 

Středa 5. 9. 2018 Turistický výlet s minigolfem (s sebou vhodnou obuv, oblečení)

Třída 1PZ         

Sraz:7:20 hod. na autobusové zastávce Svinov mosty – dolní zastávka

Jedeme autobusem č. 64 na konečnou zastávku

Program:prohlídka lesního parku, naučná stezka, minigolf

Cena:100 Kč + lístky na autobus MHD

                        ……………………………………………………………………………………………………..

Třída 1A          

Sraz:8:20 hod. na autobusové zastávce Svinov mosty dolní zastávka

Jedeme autobusem č. 64 na konečnou

Program:prohlídka lesního parku, naučná stezka, minigolf

Cena: 100 Kč + lístky na autobus MHD

                        ……………………………………………………………………………………………………..

Třída 1C          

Sraz:8:20 hod. na autobusové zastávce Svinov mosty dolní zastávka

Jedeme autobusem č. 64 Klimkovice (nad vodárnou)

Program:prohlídka lesního parku, naučná stezka, minigolf

Cena:100 Kč + lístky na autobus

Ukončení:kolem 12:00 hodin

 

Čtvrtek 5. 9. 2018 Kreativní dílna na Školním zahradnictví

Sraz: 8:00 hod. ve škole ul Žákovská 288

Program:Prohlídka Školního zahradnictví, tvorba a výroba vlajky a erbu

Ukončení:kolem 12:00 hodin

                                                                       

Mgr. Silvie Zsigrai

                                                                                                                                  školní metodička prevence