Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb

Doplňovací volby do Školské rady Střední zahradnické školy v Ostravě proběhly v budově školy dne 13.11.2019 v době od 8.00 hod. – do 19.00 hod.

Volební komise dohlížela na zákonný průběh voleb ve složení:

  • …Mgr. Pavel Víšek – předseda
  • …Mgr. Zuzana Zděblová
  • …Věra Rüdrichová

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem 116 oprávněných voličů z řad zletilých žáků školy a zákonných zástupců nezletilých žáků

Pro zvolení hlasovalo 116 voličů, proti 14.

 Po sečtení hlasů oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem ve školské radě se stává paní

Andrea Kulifayová

 

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.

Jmenovaná kandidátka se dnem 14.11.2019 stává novým členem školské rady.

V Ostravě dne: 13.11.2019

 

Statistika:

Oprávnění voliči                               279

Volilo                                                 116      (41,57 %)

Pro zvolení                                        102      (87,93 %)

Proti zvolení                                     14       (12,07 %)

 

Mgr. Pavel Víšek – předseda volební komise

Mgr. Zuzana Zděblová člen volební komise

Věra Rüdrichová – člen volební komise