V přílohách naleznete výsledky 1.kola přijímacího řízení oboru – Zahradnictví