V souladu s § 60, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední zahradnické škole. 

V přílohách naleznete kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů studia.