Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem vyhlašuje v souladu s § 60
odst. 2 a 3 školského zákona, v souladu s § 10 zákona č.135/2020 a v souladu s vyhláškou č. 353/216
Sb., v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení. Bližší informace naleznete v přílohách.