Oznámení o jmenování volební komise

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění a v souladu volebním řádem školské rady při Střední zahradnické škole Ostrava, p.o. jmenuji volební komisi, která zajistí řádnou přípravu a realizaci doplňkových voleb člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků pro období následujících tří let, od října 2019 do října 2022.

Jmenovaná volební komise:

Mgr. Pavel Víšek – předseda

Mgr. Zuzana Zděblová – člen

Věra Rüdrichová – člen

V Ostravě . 10. 2019 Ing. Jan Šenk – ředitel školy