Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Určení termínu opravných závěrečných učňovských zkoušek pro
třídu 3. PZ

obor – 41-52-H/01 Zahradník
ŠVP Zahradník

Dle § 5 od 1 vyhlášky 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem stanovila zkušební komise
termín opravných závěrečných zkoušek na 11.12. 2019

Ústní závěrečná zkouška se bude konat od 8:00 v budově školy.

Všichni žáci se dostaví v 7:45 do budovy školy.

Dle § 5 od 2 vyhlášky 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem je uchazeč povinen
oznámit řediteli písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí
být řediteli doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním opravné zkoušky.

V Ostravě dne 9.10. 2019
Ing. Jan Šenk
ředitel školy