Název organizace:  Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa: 709 00 Ostrava – Hulváky, Žákovská 288/20
Kontaktní osoba, telefon: Ing.Jan Šenk, 603 499 405
             
                              Požadavky na jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky
Kód oboru  Název oboru  Jméno a příjmení navrhovaného předsedy       Třída/náhr./oprav. zk. Termín                        písemné zkoušky Termín                         praktické zkoušky Termín                                   ústní zkoušky
66-51-H/01 Prodavač květin-florista Mgr.Michaela Hořínková 3.P 3.6. 11. – 12.6. 20.6.
41-52-H/01 Zahradník Mgr.Michaela Hořínková 3.Z/opravná 3.Z za rok 2018 3.6. 10.6. 17.6.
             
V souladu s § 74 odst. 8 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy potvrzuje, že navrhovaní předsedové zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky  nejsou v základním pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole a nebyli vyučujícími žáků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku, v průběhu jejich středního vzdělávání.