Termíny závěrečných učňovských zkoušek pro obor Zahradník a Prodavač květin – florista

Závěrečná písemná učňovská zkouška se bude konat v budově školy na ulici Žákovská 288/20, Ostrava – Hulváky.

Závěrečná praktická učňovská zkouška se bude konat v areálu Školního zahradnictví na ulici U Hrůbků 115, Ostrava – Nová Ves.

Závěrečná ústní zkouška se bude konat v budově školy na ulici Žákovská 288/20, Ostrava – Hulváky.

Závěrečné učňovské zkoušky

    1.6. 2020 – písemné závěrečné zkoušky 3.P

    2.6. 2020 – písemné závěrečné zkoušky 3.Z

     8.– 9. 6. 2020 – praktické závěrečné zkoušky 3.P

    10.6. 2020 – praktické závěrečné zkoušky 3.Z

  1. 6. 2020 – ústní závěrečné zkoušky 3.Z
  2. – 19. 6. 2020 – ústní závěrečné zkoušky 3.P