Termíny maturitních zkoušek

Název organizace:  Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa: 709 00 Ostrava – Hulváky, Žákovská 288/20
Kontaktní osoba, telefon: Ing.Jan Šenk, 603 499 405
 
Požadavky na jmenování předsedů zkušebních maturitních komisí
Kód oboru Název oboru                                            Jméno a příjmení navrhovaného předsedy                     Třída/náhr./oprav. zk. Termíny profilové části maturitní zkoušky Termín ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
 Praktická zkouška Obhajoba maturitní práce Ústní zkouška
41-44-M/01 Zahradnictví RNDr. Jiří Trávníček 4.A/ opravná 4.A za rok 2018 20.-23.5.   27.-29.5. 27.-29.5.
41-44-M/01 Zahradnictví Ing. Arnošt Klein 4.B 22.-24.5.   28.-29. 5. 28.-29.5.
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum   Mgr. Jana Nyklová 4.C   16.-17. 5. 16.-17.5. 16.-17.5.
               
Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem, tzn., že nejpozději dva měsíce před začátkem konání ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitní zkoušky z konkrétního zkušebního předmětu musí žák vědět, kdy bude zkoušky konat.
               
V souladu s § 74 odst. 8 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy potvrzuje, že navrhovaní předsedové zkušebních maturitních komisí nejsou v základním pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole a nebyli vyučujícími žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku, v průběhu jejich středního vzdělávání. 
2019-05-01T15:14:52+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím