Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020 ( dle určení MŠMT):

 od úterý 1. září do pátku 4. září 2020.

Termíny profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky – podzimní zkušební termín pro obor Zahradnictví

Termín ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky – podzimní termín byl stanoven takto:

 

Ústní  maturitní zkouška se bude konat dne 16. 9. 2020 od 7:30 v budově školy na ulici Žákovská 288/20, Ostrava – Hulváky.

 

Termín pro podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období je do 25. 7. 2020.

 

 

Termíny profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky – podzimní zkušební termín pro obor Přírodovědné lyceum

Termín profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky – podzimní termín byly stanoveny takto:

 

Ústní  maturitní zkouška se bude konat dne 15.9. 2020 od 7:30 v budově školy na ulici Žákovská 288/20, Ostrava – Hulváky.

 

Termín pro podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období je do 25. 7. 2020.

 

 

V Ostravě dne 30. 6. 2020

 

 

Ing. Jan Šenk

ředitel školy