Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 

 

Stanovení termínů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 pro třídu 4.A

 

Obor – Zahradnictví

 

Termíny profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021:

Praktická zkouška:                1. – 7. 6. 2021  v areálu školního zahradnictví, U hrůbků 115

Ústní zkouška:                       16. – 21. 6. 2021  v budově školy na ulici Žákovská 288/20

 

 

Stanovení termínů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 pro třídu 4.C

Obor – přírodovědné lyceum

 

Termíny profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021:

Ústní zkouška a obhajoba maturitní práce:            10. – 11.6. 2021 v budově školy na ulici Žákovská 288/20

 

 

 

V Ostravě dne 19.3. 2021

Ing. Jan Šenk

ředitel školy