Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Stanovení termínů náhradních a opravných závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020
Obor Prodavač květin-florista

Termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020:
Písemná část ZZ: 4. 9. 2020 v 8:00, v budově školy na ulici Žákovská 288/20
Praktická část ZZ: 8. – 9. 9. 2020 v 7:00, v areálu školního zahradnictví, U hrůbků

115

Ústní část ZZ: 17. 9. 2020 v 8:00, v budově školy na ulici Žákovská 288/20

Dle § 63 odst. 3 vyhlášky 232/2020 Sb. oznámí uchazeč písemně řediteli školy nejpozději 1
měsíc před konáním zkoušky, ve kterém termínu se zkoušky zúčastní.

Stanovení termínu opravných závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020
Obor Zahradník

Termíny opravných závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020:
Písemná část ZZ: 4. 9. 2020 v 8:00, v budově školy na ulici Žákovská 288/20

Dle § 63 odst. 3 vyhlášky 232/2020 Sb. oznámí uchazeč písemně řediteli školy nejpozději 1
měsíc před konáním zkoušky, ve kterém termínu se zkoušky zúčastní.

V Ostravě dne 30. 6. 2020
Ing. Jan Šenk
ředitel školy