Stanovení komisí opravných zkoušek ve školním roce 2018/2019 konaných ve dnech 27. a 28. 8. 2019

 

27.8. 2019 v 8:00

Zkušební komise:

Biologie (2.A)– Předseda: Ing. Pavla Davidová, Zkoušející: Ing. Kateřina Štefková, Přísedící: Ing. Bronislava Richterová

Matematika (2.A) – Předseda: Ing. Jan Šenk, Zkoušející: Mgr. Denisa Lednická, Přísedící: Mgr. Zuzana Zděblová

Zahradnická mechanizace (1.A) – Předsada: Ing. Pavla Davidová, Zkoušející: Ing. Bronislava Richterová, Přísedící: Ing. Kateřina Štefková

Rostlinolékařství (3.A) – Předsada: Ing. Pavla Davidová, Zkoušející: Ing. Bronislava Richterová, Přísedící: Ing. Kateřina Štefková

Anglický jazyk (3.A )- Předseda: Ing. Jan Šenk, Zkoušející: Ing. Renata Ševčiková, Přísedící: Mgr. Kotalová

Obchodní počty (1.PZ) – Předseda: Ing. Jan Šenk, Zkoušející: Mgr. Šárka Thanheiserová, Přísedící: Mgr. Silvie Zsigrai

 

28.8. 2019 v 8: 00

Zkušební komise:

Školkařství(2.A) – Předseda: Ing. Jan Šenk, Zkoušející: Ing. Pavel Jozek, Přísedící: Ing. Ing. Bronislava Richterová

Matematika (1.A, 3.A) – Předseda: Ing. Jan Šenk, Zkoušející: Mgr. Denisa Lednická, Přísedící: Mgr. Zuzana Zděblová

Biologie a ekologie (1.PZ) – Předseda: Ing. Pavla Davidová, Zkoušející: Naděžda Kašpříková, Přísedící: Ing. Kateřina Štefková

 

V Ostravě dne 26.7. 2019

Ing. Jan Šenk

ředitel školy