Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace        

 

 

Stanovení forem a termínů závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Obor Prodavač květin-florista

 

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021:

Písemná zkouška:                 1. 6. 2021 v 8: 00, v budově školy na ulici Žákovská 288/20    

                                                        Tento termín a forma platí pouze pro opravnou zkoušku!!!

Praktická zkouška:                9. – 11. 6. 2021 v 7:00, v areálu školního zahradnictví, U hrůbků 115

Ústní zkouška:                       21. – 22. 6. 2021 v 8:00, v budově školy na ulici Žákovská 288/20

 

 

Stanovení forem a termínů závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Obor Zahradník

 

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021:

Praktická zkouška:                14.6. 2021 v 7:00, v areálu školního zahradnictví, U hrůbků 115

Ústní zkouška:                       24.6. 2021 v 8:00, v budově školy na ulici Žákovská 288/20

 

 

 

 

V Ostravě dne 12.3. 2021

Ing. Jan Šenk

ředitel školy