Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na sobotní Den otevřených dveří, který se uskuteční 19. ledna 2019 od 9.00 do 13.00 hodin v budově školy na Žákovské ulici. Seznámíte se s konkrétní náplní jednotlivých oborů, s vybavením učeben a také s možnostmi uplatnění našich absolventů. Školou vás provedou a dotazy vám zodpoví vyučující jednotlivých předmětů se svými žáky.