Dne 29. 4. 2019 byl do funkce ředitele Střední zahradnické školy v Ostravě oficiálně jmenován pan Ing. Jan Šenk, který uspěl v konkurzním řízení. Jmenovací dekret nabyl účinnosti dne 1. 5. 2019.

K jmenování srdečně blahopřejeme.