V příloze naleznete aktualizovaný školský zákon ke dni 20.8.2020

 

 

Přílohy