Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004, který ji kodifikoval, a „maturitní“ vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona 

Školský zákon:

Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. září 2016 – ke stažení ve formátu PDF

Maturitní vyhláška:

VYHLÁŠKA o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – Úplné znění účinné od 1. 10. 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a 311/2016 Sb. – ke stažení ve formátu PDF