Rozpis konzultací jednotlivých vyučujících na dny 9. – 19.6. 2020

 

Ing. Davidová – 12.6. a 19.6.  – 9:30 – 13:30 ( učebna IT)

Ing. Halatová – 15., 16.6. – 9:00 – 13:00 (učebna 204)

Ing. Jozek – 11., 12.6. – 8:00 – 12:00 (učebna 310)

Kašpříková – 10., 11. 6. – 9:00 – 13:00 (učebna 205)

Mgr. Kocián – 12.6. – (učebna 311), 19.6. –(učebna 205) – 8:00 – 12:00

Mgr. Lednická – 17.6., 19.6. – 8:00 – 12:00 (učebna 204)

17.6. 9:00 – třídnická hodina 1. sk. 1.Z,

17.6. 10:00 – třídnická hodina 2. sk. 1.Z

Mgr. Patso – 18. a 19. 6. – 9:00 – 13:00 (učebna 112)

Mrg. Pöselová – 10.6.  a 18. 6. – 9:45 – 13:45 – (učebna 212)

Ing. Richter – 12.6. – 8:00 – 13:30  (učebna 204)

12.6. 9:00 – třídnická hodina

Ing. Richterová – 12.6. a 19.6.  – 8:00 – 12:00 (učebna 212)

Ing. Ševčíková – 12.6. a 19.6.  – 8:00 – 12:00 (učebna 212)

    12.6. – 9:00 třídnická hodina

Ing. Šrajer – 10.6. ( učebna 211) , 16.6. ( učebna 212) – 9.00 – 13:00

Ing. Štefková – 17. a 18.6.  – 8:00 – 12:00 (učebna 211)

                        17.6. – 9:00  – třídnická hodina – 1.sk. 3.A

                        17.6. – 10:00  – třídnická hodina – 2.sk. 3.A

Mgr. Thanheiserová – 11., 12. 6. – 9:00 – 13:00 (učebna 112)  

12.6.-  9:00 třídnická hodina 2.P

12.6. – 10:00 třídnická hodina 2.Z (případně část 2.P)

Mgr. Víšek – 17. a 18.6. – 9:00 – 13.00 (učebna 205)

                        17.6. – 9:00 – třídnická hodina 1. sk. 1.P

                        17.6. – 10:00 – třídnická hodina 2. sk. 1.P

Mgr. Vavrečková – 19.6. – 8:00 – 10:00 (učebna 202)

Mgr. Vlček – 12.6. a 19.6.  – 8:00 – 12:00 (učebna AJ)

Mgr. Zděblová – 15. – 16.6. – 8:00 – 12:00 ( učebna 211)

                        15.6. – 9:00 – třídnická hodina – 1.C

                        15.6. – 10:00 – třídnická hodina – 1.A

Mgr. Zsigrai – 10., 11., a 16. 6. –  10:00 – 13:00 ( učebna 202)