V příloze naleznete Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 oboru Přírodovědné lyceum.