Střední zahradnická škola Ostrava,

příspěvková organizace, Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava Hulváky

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v rámci 2. kola přijímacího řízení obor vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač květin florista dle kritérií

 

Č.j. SZaS/01179/2020

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem rozhodla dle § 59 a násl., § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu se zákonem č.135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a v souladu se zákonem čís. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

 

Registrační číslo Rozhodnutí
351 Přijat/a
352 Přijat/a
353 Přijat/a
355 Přijat/a
356 Přijat/a
358 Přijat/a

 

 

 

V Ostravě, dne 29. 6. 2020

 

Ing. Jan Šenk

ředitel školy