Střední zahradnická škola Ostrava,

            příspěvková organizace, Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava Hulváky

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v rámci 1. kola přijímacího řízení

obor vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač květin florista dle kritérií

 

 

Č.j. SZaS/00751/2020

 

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace – Ing. Jan Šenk (dále také správní orgán) v souladu s ust. §59, §60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 243/2017 Sb. a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, rozhodl v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole uchazečů s tímto registračním číslem od následujícího školního roku 2020/2021 takto:

 

 

Registrační číslo Rozhodnutí
301 Přijat/a
302 Přijat/a
303 Přijat/a
304 Přijat/a
307 Přijat/a
308 Přijat/a
309 Přijat/a
310 Přijat/a
311 Přijat/a
312 Přijat/a
314 Přijat/a
315 Přijat/a
316 Přijat/a
317 Přijat/a
319 Přijat/a
320 Přijat/a
321 Přijat/a
322 Přijat/a
327 Přijat/a
328 Přijat/a
329 Přijat/a
330 Přijat/a
332 Přijat/a
337 Přijat/a
340 Přijat/a
341 Přijat/a
   
342 Přijat/a
343 Přijat/a
344 Přijat/a
345 Přijat/a

 

 

 

V Ostravě, dne 30. 4. 2020

Ing. Jan Šenk

ředitel školy