V příloze naleznete rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve III. kole pro školní rok 21/22 obor vzdělávání zahradník.