V PŘÍLOZE NALEZNETE ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ
ROK 2022/2023 V RÁMCI 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 78-42-M/05 PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM