Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace                              

                       

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání PRO školní rok 2020/2021 V RÁMCI 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ obor vzdělávání 41-44-M/01 Zahradnictví DLE KRITÉRIÍ

 

 

Č.j. SZaŠ/01368/2020

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem rozhodla dle § 59 a násl., § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu se zákonem č.135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a v souladu se zákonem čís. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

 
 

Registrační číslo  

Rozhodnutí

261  

Přijat/a

262  

Přijat/a

 

263

 

Přijat/a

 

 

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 21. 8. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy.

Dále bylo také zveřejněno dne 21. 8. 2020 na webových stránkách školy www.szas-ostrava.cz

a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

 

 

 

V Ostravě, dne 21. 8. 2020

 

 

 

Ing. Jan Šenk

ředitel školy