V příloze naleznete Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 oboru Přírodovědné lyceum.