V příloze naleznete rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání oboru ZAHRADNÍK.