V příloze naleznete přihlášku do domova mládeže ve formátu doc, kterou po vyplnění zašlete na adresu :

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Žákovská 288/20
709 00 Ostrava – Hulváky

Měsíční poplatek za ubytování je 900,-Kč

Přílohy