Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 

Organizace závěrečných učňovských zkoušek pro třídu 3. P

obor –   66-51-H/01 Prodavač

ŠVP Prodavač květin – florista

2.6. – 19. 6. 2020

 

 

Závěrečná zkouška se skládá ze 3 samostatných částí:

– písemné zkoušky

– praktické zkoušky z odborného výcviku

– ústní zkoušky.

 

Žáci  skládají zkoušku před zkušební komisí, která má následující složení:

 

  1. Stálí členové:

Předseda:                               Mgr. Michaela Hořínková

Místopředseda:                      Martina Machátová

Třídní učitel:                          Naděžda Kašpříková

 

 

  1. Členové komise:

Učitelé odborného výcviku:  Martina Machátová, Anna Jaterková

Učitel odborných předmětů: Naděžda Kašpříková, Mgr. Šárka Thanheiserová

 

Odborník z praxe: Pavla Chrbjátová

Během všech zkoušek jsou žáci povinni dodržovat všechny body pokynu ředitele školy k ochraně zdraví a provozu střední školy (zejména povinnost zakrytí úst před školou a ve společných prostorách školy, minimální rozestupy 2 m, desinfekce rukou po příchodu do třídy,……..)

 

Písemná zkouška se koná v pondělí 1. 6. 2020 od 8:00 hod. v učebně 210 ( 1. sk. dle rozdělení na OV), v učebně 112 ( 2. sk. dle rozdělení na OV) + všichni žáci s SVP v učebně  211.

 

Všichni žáci se dostaví ve slavnostním oblečení a s vlastními psacími potřebami.

Používání mobilních telefonů i dalších přístrojů mimo určené pomůcky je zakázáno.

 

Praktická zkouška se koná  ve dnech 8. – 9. 6. 2020 na Školním zahradnictví v Ostravě Nové Vsi. Zahájení  v 7:00 hod. v pracovním oděvu v budově praktického vyučování SPV2.

 

 

Ústní závěrečná zkouška  se koná ve dnech 18. – 19. 6. 2020 v budově školy učebna č. 311 od 8:00 hod.

 

Přesný rozpis ústních zkoušek bude vyvěšen v učebně clasroom 1.6. 2020.

Žáci se k ústní zkoušce dostaví nejpozději jednu hodinu před začátkem zkoušení!

 

 

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky, včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznamuje předseda komise po ukončení všech zkoušek dané skupiny a zasedání komise ( cca v 11:00).

 

Předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů proběhne dne 22. 6. 2020 od 10:00 v budově školy  na ulici Žákovská v Ostravě – Hulvákách

 

 

V Ostravě 27. 5. 2020                                                                              Ing. Jan Šenk

                                                                                                                 ředitel školy