V příloze naleznete metodický pokyn MŠMT k ochraně zdraví a provozu škol.

Konkrétní informace byly žákům zaslány osobním dopisem ředitele školy na školní mailové adresy všech žáků závěrečného ročníku studia.

 

Přílohy