V přílohách naleznete informace o jmenování místopředsedy a dalších členů maturitní komice pro třídu 4. A a 4.C.