Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 

Jmenování komise závěrečných zkoušek

 

Dle § 74 odst. 6 až 10 zákona č. 561/204 sb., školský zákon a dle § 3 vyhlášky 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, jmenuji komisi závěrečných učňovských zkoušek pro školní rok 2021/2022 takto:

 

Jmenovaná komise pro třídu 3. Z

  obor –   41-52-H/01 Zahradník

ŠVP Zahradník

 

  1. Stálí členové:

 

Předseda:                              Mgr. Michaela Hořínková

Místopředseda:                    Věra Rűdrichová

Třídní učitel:                        Mgr. Denisa Lednická PhD.

 

  1. Členové komise:

 

Učitelé odborného výcviku: Iveta Křenková, Věra Rűdrichová

 

Učitelé odborných předmětů: Mgr. Silvie Zsigrai, Ing. Pavel Jozek, Naděžda Kašpříková, Mgr. Šárka Thanheiserová

 

Odborník z praxe: Františka Bestová

 

V Ostravě 11. 3. 2022  

                                              

Ing. Jan Šenk

ředitel školy